TAKS is een veelzijdig bureau dat zich beweegt op alle terreinen die gelinkt zijn aan schriftelijke communicatie. Een greep:

taalcorrectie (spelling, grammatica, zinsbouw)
artikelen en interviews (eventueel met fotografie)
jaarverslagen
nieuwsbrieven
(actualisering) websitecontent

brieven, offertes
correspondentie
standaardisering correspondentie

verkoopbrieven, direct mailing
brochures en flyers
advertorials en advertentieteksten
scenario's voor tv- en radiocommercials
reclamecampagnes

opstarten en redactioneel begeleiden van magazines en bedrijfsbladen
reclamecampagnes
en TAKS beantwoordt natuurlijk alle vragen op taalgebied